Oppføringer av admin

Byggeklare boligtomter på sortland

De to neste bildene viser nybygg under oppføring i Rødmyrveien: Strand Syd Boligfelt består av 30 tomter. Området som ligger ovenfor dagens utbygde del av Strand 2 grenser både til utmark og friarealer, har fantastisk panorama utsikt og sol fra morgen til kveld. Strand Syd er delt i byggetrinn I med 16 tomter i Storhøggveien og byggetrinn […]