Administrasjon

Bodil Kanstad

Bodil Kanstad

Daglig leder

Økonomiansvarlig, PR / Salg
Siviløkonom
Telefon: 76 93 65 17
Mobil: 902 01 917
bodil.kanstad@kanstad-trelast.no

Kine Pedersen

Kine Pedersen

Regnskapskonsulent

Faktura, regnskap og lønn

Telefon: 76 93 35 05
Mobil: 958 03 418
kine.pedersen@kanstad-trelast.no

Walther Hanssen

Walther Hanssen

Regnskapsfører
Frikk Larsen

Frikk Larsen

Prosjekt- og økonomikontroll

Telefon: 76 93 35 07
Mobil: 916 49 467
frikk.larsen@kanstad-trelast.no

Butikk Lødingen

Salg Lødingen

Arvid Henriksen

Arvid Henriksen

Butikksjef

Salg byggevarer og varmeprodukter

Telefon: 76 93 36 09
Mobil: 900 49 604
arvid.henriksen@kanstad-trelast.no

Kirsti Slettbakk

Kirsti Slettbakk

Byggmakker kampanjeansvarlig

Fagbrev i salg og service

Telefon: 76 93 35 18
kirsti.slettbakk@kanstad-trelast.no

Einar Kanstad

Einar Kanstad

Rørleggermester

Salg rør / sanitær, trelast / byggevarer

Telefon: 76 93 35 02
Mobil: 901 35 633
einar.kanstad@kanstad-trelast.no

Kåre Hansen

Kåre Hansen

Salg bolig, kjøkken, bestilling, prosjektleder

Byggmester

Telefon: 76 93 35 01
Mobil: 906 09 046
kare.hansen@kanstad-trelast.no

Salg Lødingen

Avd. Harstad

Avd. Sortland

Byggeledelse

Sven-Ove Johansen

Sven-Ove Johansen

Avd. leder Sør-Troms

Salg hus og hytter

Telefon: 76 93 35 15
Mobil: 958 92 275
sven.johansen@kanstad-trelast.no

Remi Hansen

Remi Hansen

Avd.leder Salg Vesterålen

Ingeniør bygg- og anlegg

Telefon: 76 93 35 21
Mobil: 907 57 679
remi.hansen@kanstad-trelast.no

Egil Lorentzen

Egil Lorentzen

Byggeleder Harstad, Sortland og Lødingen

Byggmester

Telefon: 76 93 35 03
Mobil: 902 01 912
egil@kanstad-trelast.no

Lager Lødingen

Odd Pedersen

Odd Pedersen

Lagersjef

Salg lager, koordinerer utkjøring

Telefon: 76 93 35 12
Mobil: 906 62 959
odd.pedersen@kanstad-trelast.no

Thomas Ytterstad

Thomas Ytterstad

Lagerarbeider

Salg lager, sjåfør kl. 1
Telefon: 76 93 35 11
Mobil: 958 31 968
lager@kanstad-trelast.no

Vegar Vetrhus

Vegar Vetrhus

Sjåfør

Salg lager, sjåfør kl. 2

Telefon: 76 93 35 11
Mobil: 902 01 918
lager@kanstad-trelast.no

Daniel Eik-Andresen

Daniel Eik-Andresen

Lagerarbeider

Røleggere

Service Lødingen

Tømrer Lødingen

Jørn Pedersen

Jørn Pedersen

Røleggermester / leder

Telefon: 76 93 35 19
Mobil: 952 37 563
jorn.pedersen@kanstad-trelast.no

Theo Martinsen

Theo Martinsen

Rølegger med fagbrev

Telefon: 902 01 914
theomartinsen@gmail.com

Preben Kanstad

Preben Kanstad

Fagarbeider elektro

Telefon: 906 62 958

Stig Klæboe

Stig Klæboe

Byggmester

Mobil: 950 26 858
mrolands@online.no

Tømrere Lødingen

Kåre Kristiansen

Kåre Kristiansen

Tømrer

Mobil: 902 01 913
kaarekristiansen@live.no

Jon-Magnus Vollheim

Jon-Magnus Vollheim

Tømrer med fagbrev

Telefon: 408 51 789
Kanstad Trelast AS

Svein Vullum

Svein Vullum

Tømrer med fagbrev

Telefon: 971 84 123

Tømrere Sortland

Øyvind Bjørnsen

Øyvind Bjørnsen

Tømrer med fagbrev

Mobil: 472 91 077
oyvind.bjornsen@hotmail.com

Yngve Bjørkmo

Yngve Bjørkmo

Tømrer med fagbrev

Mobil: 908 90 893
yngve.bjorkmo@vkbb.no

Thomas Enebakk

Thomas Enebakk

Tømrer med fagbrev

Mobil: 482 94 050
tomatos@hotmail.com

Jan-Ole Five

Jan-Ole Five

Tømrerlærling

Mobil: 949 80 083
janolefive@hotmail.com

Tømrere Harstad

Johnny Lorentzen

Johnny Lorentzen

Tømrer med fagbrev

Mobil: 950 63 877
johlo1977@gmail.com

Paul Egil Madsen

Paul Egil Madsen

Tømrerbas med fagbrev

Mobil: 902 01 916
paulegilmadsen@gmail.com"