Administrasjon

Bodil Kanstad

Bodil Kanstad

Daglig leder

Økonomiansvarlig, PR / Salg
Siviløkonom
Mobil: 902 01 917
bodil.kanstad@kanstad-trelast.no

Kine Pedersen

Kine Pedersen

Regnskapskonsulent

Faktura, regnskap og lønn
Mobil: 958 03 418
kine.pedersen@kanstad-trelast.no

Ingve Kanstad

Ingve Kanstad

Byggesak, fagskoleingeniør

Selger, byggesak, prosjektering
Mobil: 97 71 13 71
ingve.kanstad@kanstad-trelast.no

Frikk Larsen

Frikk Larsen

Prosjekt- og økonomikontroll

Butikk Lødingen

Salg Lødingen

Arvid Henriksen

Arvid Henriksen

Butikksjef

Salg byggevarer og varmeprodukter
Mobil: 900 49 604
arvid.henriksen@kanstad-trelast.no

Kirsti Slettbakk

Kirsti Slettbakk

BYGGtorget kampanjeansvarlig

Fagbrev i salg og service
Mob: 907 87 054
kirsti.slettbakk@kanstad-trelast.no

Einar Kanstad

Einar Kanstad

Rørleggermester

Salg rør / sanitær, trelast / byggevarer
Mobil: 901 35 633
einar.kanstad@kanstad-trelast.no

Kåre Hansen

Kåre Hansen

Salg bolig, kjøkken, bestilling, prosjektleder

Byggmester
Mobil: 906 09 046
kare.hansen@kanstad-trelast.no

Byggeledelse

Avd. Harstad

Avd. Sortland

Interiørdesign

Egil Lorentzen

Egil Lorentzen

Byggeleder Harstad, Sortland og Lødingen

Byggmester
Mobil: 902 01 912
egil@kanstad-trelast.no

Sven-Ove Johansen

Sven-Ove Johansen

Avd. leder Sør-Troms

Salg hus og hytter
Mobil: 958 92 275
sven.johansen@kanstad-trelast.no

Remi Hansen

Remi Hansen

Avd.leder Salg Vesterålen

Ingeniør bygg- og anlegg
Mobil: 907 57 679
remi.hansen@kanstad-trelast.no

Louise Santi

Louise Santi

Interiørdesigner

Salg, kjøkken, bad, interiør konsulent
Mob: 473 37 294
louise.santi@kanstad-trelast.no

Lager Lødingen

Odd Pedersen

Odd Pedersen

Lagersjef

Salg lager, koordinerer utkjøring
Mobil: 906 62 959
odd.pedersen@kanstad-trelast.no

Thomas Ytterstad

Thomas Ytterstad

Lagerarbeider

Salg lager, sjåfør kl. 1
Mobil: 907 67 487
lager@kanstad-trelast.no

Vegar Vetrhus

Vegar Vetrhus

Sjåfør

Salg lager, sjåfør kl. 2
Mobil: 902 01 918
lager@kanstad-trelast.no

Daniel Eik-Andresen

Daniel Eik-Andresen

Lagerarbeider

Røleggere

Service Lødingen

Tømrer Lødingen

Jørn Pedersen

Jørn Pedersen

Røleggermester / leder
Theo Martinsen

Theo Martinsen

Rølegger med fagbrev

Telefon: 957 77 305

Preben Kanstad

Preben Kanstad

Fagarbeider elektro

Telefon: 906 62 958

Stig Klæboe

Stig Klæboe

Byggmester

Mobil: 950 26 858

Tømrere Lødingen

Kåre Kristiansen

Kåre Kristiansen

Tømrer

Mobil: 902 01 913

Jon-Magnus Vollheim

Jon-Magnus Vollheim

Tømrer med fagbrev

Telefon: 408 51 789

Jon Egil Sommernes

Jon Egil Sommernes

Tømrer

Telefon: 917 54 839

Svein Olav Vullum

Svein Olav Vullum

Tømrer med fagbrev

Mobil: 971 84 123

Tømrere Sortland

Yngve Bjørkmo

Yngve Bjørkmo

Tømrer med fagbrev

Mobil: 908 90 893

Thomas Enebakk

Thomas Enebakk

Tømrer med fagbrev

Mobil: 482 94 050

Adrian Strand

Adrian Strand

Tømrerlærling

Mobil: 400 70 871

Joacim Sletten Bethinussen

Joacim Sletten Bethinussen

Tømrerlærling

Mobil: 907 10 713

Tømrere Harstad

Johnny Lorentzen

Johnny Lorentzen

Tømrer med fagbrev

Mobil: 950 63 877

Paul Egil Madsen

Paul Egil Madsen

Tømrerbas med fagbrev

Mobil: 902 01 916