K – PRODUKT

Kjeldstads K-bjelker og K-stender er produsert med sammenlimte lameller fra spesielt utvalgt trevirke med ekstra lavt fuktinnhold. Samtlige K-produkter fra Kjeldstad vil derfor ha en stabilitet og retthet som langt overgår andre konstruksjonsmaterialer i tre.

I tillegg til K-bjelke og K-stender har Kjeldstad Trelast utviklet Konstruksjonspakken. Konstruksjonspakken eller K-pakken er et komplett byggystem der alle virkesdeler er ferdig kappet og bearbeidet. Et prosjekt består av Prosjektering der alle detaljer tegnes og beregnes, Produksjon der hver del produseres i en automatisert prosess og Levering av separate pakker tilpasset byggeprosessen.

Limtre leveres både ubehandlet og impregnert.

Brosjyrer K-produkter