Årets Markedsfører 2022

Kanstad Trelast fikk pris for

Årets Markedsfører 2022

Tekst skrevet av Systemhus

For å motta prisen fra Kanstad Trelast AS var daglig leder Bodil Kanstad, prosjektleder Ingve Kanstad og markedsansvarlig Louise Santi. Prisutdelere var salg- og markedssjef Birgitte Andersen, og bedriftsutvikler Jørn Hjelbak.

Prisen for årets markedsfører 2022 var det Kanstad Trelast AS fra Lødingen som fikk. De har også avdelinger i Sortland og Harstad. Kanstad Trelast AS har alltid vært en ambassadør for merkevaren gjennom en årrekke. Det er det enkeltstående medlemmet som har vært med i Systemhus siden oppstarten 1967.

Uansett hvor man møter denne bedriften i sitt lokalmiljø er dette veldig tydelig – på klær, på biler, i markedsmateriell og inne på salgskontor. I de senere år har også den viktige innholdsproduksjon hatt sterkere fokus hos Kanstad Trelast. Bedriften produserer selv, og ved hjelp av byrå, materiell av høy kvalitet som bygger dem opp som seriøse boligaktører i sitt nærmiljø.

Bedriften har i tillegg ved flere anledninger stilt opp for de andre medlemmene, kjedekontoret i Systemhus og Mestergruppen ved å delta i produksjonen av artikler og videoer for internt og ekstern bruk. Kanstad Trelast AS har også lagt til rette for fantastiske boligreportasjer som vi alle medlemmene har hatt stor glede av og som har bidratt til økt oppmerksomhet, synlighet og positivitet rundt merkevaren Systemhus.