Evenskjer Syd – fra vikingtid til moderne familieliv

Likt vikingens erobringer av landområder og rikdommer, kan du nå kjøpe en av 46 fantastiske boliger på Evenskjer Syd 

– et kjerneområde i det vakre nord – for trygghet, nærhet til naturen og historiske opplevelser.

Tettstedet Evenskjer ligger på området som tidligere tilhørte gården Skånland store. Da et postkontor ble lagt til dampskipkaien som kaltes «Skjærran», fikk det navnet Evenskjer. Fra tidenes morgen har det bodd folk her. Det er blant annet funnet rester etter en boplass fra yngre steinalder, samt fire gravplasser fra jernalderen. Vikingtiden er også representert i bebyggelsens historie, og man har gjort funn av både øks og pilspisser.

Boligfeltet ligger langs innfartsåren fra sør, mellom skolen og sentrum. Skoleområdet inneholder barnehage, barn og ungdoms-skole, flott opparbeidet uteområde, idrettshall, svømmehall og klatrevegg. Rett bak området ligger Skånland kunstgress med et aktivt idrettslag med flere aktiviteter.

Å eie egen bolig gir trygghet og ro

Når du velger å kjøpe din egen bolig, velger du å investere i deg selv og i din fremtid. Samtidig kvitter du deg med følelsen av «midlertidighet» som mange sitter med når de leier et hus eller en leilighet.

Ved å eie gjør du også hverdagen til selve livet, ikke bare en del av livet som du har satt på vent. Forutsigbarhet er i tillegg viktig for familier med barn. I tillegg til store økonomiske fordeler med å være selveier, kan du også sette din egen personlige vri på innredning og interiør.

Kontakt selger

Raymond Solheim

Raymond Solheim

Salg Systemhus

Salg hus og hytter
Mobil: 909 68 350
raymond@kanstad-trelast.no